Начало   Още   Прием   Свободни места

Свободни места

28.11.2022г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява: 1 свободно място за родени през 2019 г.;

Приети: №80/28.11.2022 г.

31.10.2022 г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява: 2 свободни места за родени през 2019 г.; 1 свободно място за родени през 2017 г. и 1 свободно място за родени през 2016 г.

Приети:2019 – №40, №45   2017 – №41

05.09.2022г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява: 1 свободно място за родени през 2019 г.; 1 свободно място за родени през 2018 г. и 2 свободни места за родени през 2016 

 Приети:

За родени 2018 г. – Вх №351/05.09.2022 г.;  За родени 2019 – Вх.№371/08.09.202

За родени 2016 г.- №353/05.09.2022 г.

 

21.03.2022 г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за родени през 2017 г. и 2 свободни места за родени през 2016 г.

Приети: Вх. №201/21.03.2022 г.- 2017г.

21.02.2022 г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за родени през 2016 г.

Приети: Вх. №181/21.02.2022 г.

13.12.2021 г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за родени през 2016 г.

Приети: Вх. №104/13,12,2021 г.

29.11.2021 г. ДГ“Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за родени през 2016 г. и  1 свободно място за родени през 2018 г.

Приети: 2018 – №80/29.11.2021 г.; 2016 - №79/29.11.2021 г.;

18.10.2021 г.- ДГ“Слънчева дъга“ обявява 2 свободни места за родени през 2015 г.

Приети: 2018 – №13/27.09.2021 г.; №15/27.09.2021 г.; №21/27.09.2021 г.;    2017 г. – №16/27.09.2021 г.;№22/27.09.2021 г.;      2015 г. – №14/27.09.2021 г.

27.09.2021 г.- ДГ“Слънчева дъга“ обявява 3 свободни места за родени през 2018 г. деца; 2 свободни места за родени през 2017 г.;   2 свободни места за родени през 2016 г. и 2 свободни места за родени през 2015 г.

Приети:2016 г.- №420/13,09,2021;     2018 г. – №417/13.09.2021 г и №419/13.09.2021 г.

13.09.2021 г.- „Слънчева дъга“ обявява 3 свободни  места за деца родени през 2015 г., 4 свободни  места за деца родени през 2016 г., 2 свободни  места за деца родени през 2017 г., 2 свободни  места за деца родени през 2018 г.

19.07.2021г. “Слънчева дъга“ обявява 2 свободни  места за деца родени през 2015 г.

08.03.2021г. “Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за деца родени през 2016 г.

Приети: Родени 2016 г. – Вх.218/08.03.2021г.,

11.01.2021г. “Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за деца родени през 2017 г.

Приети: Родени 2017 г. – Вх.177/11.01.2021г.

16.11.2020г. ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за деца родени през 2017 г. и едно всободно място за родени през 2014г.

Приети: Родени 2017 г. – Вх.78/16.11.2020г.

05.10.2020 г. ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за деца родени през 2017 г. и 3 свободни места за деца родени през 2016 г.

Приети: Родени 2017 г. – Вх.№563/14.09.2020г.

14.09.2020 г. ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява 1 свободно място за деца родени през 2017 г.

Приети: Родени 2017 г. – Вх.№548/08.09.2020 г. и 549/ 08.09.2020 г.; Родени 2016 г. – Вх. №555/09.09.2020 г. и №556/09.09.2020 г.

08.09.2020 г. ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява 2 свободни места за деца родени през 2017 г. , 2 свободни места за деца родени през 2016 г. и1 свободно място за деца родени през 2014. Срок за подаване на документи: 10.09.2020 г.

Приети: Вх. № 528 / 24.08.2020 г.

24.08.2020 г. ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява едно свободно място за деца родени през 2017 г. Срок за подаване на документи: 27.08.2020 г.

Приети: Вх. №493; 494;  495  /03.08.2020 г.

03.08.2020 г. – ДГ “Слънчева дъга“ обявява 3 бр. свободни места за деца, родени през 2017 г. Срок за подаване на документи: 06.08.2020 г.

30.09.2019 г..ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява едно свободно място за деца родени през 2016 г.

Срок за кандидатстване: 04.10.2019 г. – 15:00

24.09.2019 г..ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява едно свободно място за деца родени през 2016 г.

Срок за кандидатстване: 27.09.2019 г. – 15:00

16.09.2019 г.ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява две свободни места за деца родени през 2016 г.

Срок за кандидатстване: 18.09.2019 г. – 16:00

09.09.2019 г.- ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява две свободни места за деца родени през 2016 г.

Срок за кандидатстване: 12.09.2019 г. – 16:00

02.09.2019 г. – ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява две свободни места за деца родени през 2016 г.

Срок за кандидатстване: 05.09.2019 г. – 16:00 ч.

19.08.2019г.- ДГ№16 „Слънчева дъга“ обявява седем свободни места за деца родени през 2016г.

Срок за кандидатстване: 23.08.2019г.

08.04.2019 г. 1 свободно място за родени 2014 г.

Срок за кандидатстване:12.04.2019 г.

05.03.2019 г. 2 свободни места за трета подготвителна група, родени 2013г.

Срок за кандидатстване:08.03.2019 г.

————————————————————————————————————————-

20.02.2017г. 1 свободно място за втора група, родени 2012г. 

Срок за кандидатстване: до 24.02.2017г.
_______________________________________________________________________
14.11.2016г. 1 свободно място за първа група, родени 2013г. 

Срок за кандидатстване: до 18.11.2016г.

_______________________________________________________________________

19.09.2016г. 1 свободно място за втора група, родени 2012г. 

Срок за кандидатстване: Поради празничните дни, срокът за кандидатстване е до вторник, 27.09.2016г.