2016

БЮДЖЕТ на дейност 3-01-311 ДГ 16 СЛЪНЧЕВА ДЪГА по бюджета на ОБЩИНА ВАРНА за 2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.12.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бю джета и извънбюджетнитесметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 30.11.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.10.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 30.09.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.08.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.07.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 30.06.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.05.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 30.04.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.03.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 29.02.2016г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.01.2016г.