2015

БЮДЖЕТ на дейности 3/01/311, 7/21/713 и 3/02/311 ЦДГ 46 „СЛЪНЧЕВА ДЪГА“ по бюджета на ОБЩИНА ВАРНА за 2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.12.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.11.2015

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.10.2015г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.09.2015г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 31.08.2015г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015г. до 31.07.2015г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.06.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 31.05.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 30.04.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 31.03.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 28.02.2015

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 31.01.2015