Начало   Профил на купувача   ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП   Процедури на договаряне без обявление

Процедури на договаряне без обявление

„Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води за сградaта, ползвана  от ЦДГ 46 Слънчева Дъга, гр. Варнa“, по преписка в АОП №02800-2015-0001

Решение за откриване на процедура ID675586

Договор N12 от 30.07.2015г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

Информация за сключен договор ID680391