Начало   Профил на купувача   ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП   Процедури преди 01.10.2014г.

Процедури преди 01.10.2014г.

24.06.2014г.

„Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ № 46 “Слънчева дъга“, по обособени позиции“,

по преписка в АОП №: 02800-2014-0001

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Решение за откриване на процедура ID 610360

Обявление за обществена поръчка ID 610362

Документация за участие в процедурата


ПРИЛОЖЕНИЯ

Въпроси и отговори

Протокол №1 от заседание на комисията по ОП

Протокол №2 от заседание на комисията по ОП

Протокол №3 от заседание на комисията по ОП

Решение за изпълнение на ОП


ДОГОВОРИ

Информация за сключен договор

Договор №14 за обособена позиция №1

Договор №15 за обособена позиция №2

Договор №16за обособена позиция №3

Договор №17 за обособена позиция №4

Договор №18 за обособена позиция №5

Договор №19 за обособена позиция №6

Договор №20 за обособена позиция №7

Договор №21 за обособена позиция №8


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

м. Декември, 2016г.

м. Ноември, 2016 г.

м. Октомври, 2016 г.

м. Септември, 2016 г.

м. Август, 2016 г.

м. Юли, 2016г.

м. Юни, 2016г.

м. Май, 2016г.

м. Април, 2016г.

м. Март, 2016г.

м. Февруари, 2016г.

м. Януари, 2016г.

м. Декември, 2015г.

м. Ноември, 2015г.

м. Октомври, 2015г.

м. Септември, 2015г.

м. Август, 2015

м. Юли, 2015

м.Юни, 2015

м.Май, 2015г.

м. Април, 2015

м.Март, 2015г.

м.Февруари, 2015г. 

Обявление за приключване на договор №14

Обявление за приключване на договор №15

Обявление за приключване на договор №16

Обявление за приключване на договор №17

Обявление за приключване на договор №18

Обявление за приключване на договор №19

Обявление за приключване на договор №20

Обявление за приключване на договор №21