Начало   Профил на купувача   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Детска градина № 16 „Слънчева дъга“ – гр.Варна е публичноправна организация с основна дейност образование  и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 5, ал.2 т.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

По силата на чл. 7 ал.1-2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ДГ №16 „Слънчева дъга“ се извършват от директора или упълномощено от него длъжностно лице.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ДГ №16 „Слънчева дъга“ можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Янка Иванова – директор на ДГ №16 „Слънчева дъга“  тел. 052 301 636

 

Мария Симеонова – главен счетоводител

 

Данни за кореспонденция със ДГ №16 „Слънчева дъга“ – гр. Варна, във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

 

Адрес: гр. Варна, 9002

ул. „Уилям Гладстон” № 5

тел.052 301 636; 052 301 637

Eлектронна поща: slanchevadaga@gmail.com

Официална страница на ДГ №16 „Слънчева дъга“ – гр. Варна в интернет: www.slanchevadaga.com

Работно време: 8.00 – 16.30 ч.