Начало   Съобщения

Съобщения

 

—————————————————-
Уважаеми родители,

Считано от 04.01.2016г., можете да направите справка за  посещаемостта на вашето дете и да заплатите дължимата такса по електронен път. За целта използвайте меню УЕБ РОДИТЕЛ.

—————————————————-