Начало   Още   Актуално

Актуално

РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми родители,

За всички е ясно, че карантината ще продължи по-дълго от очакваното. Ако имате въпроси към мен/от каквото и естество да са те/ моля, задавайте ги на адрес: slanchevadaga@gmail.com.
Учителите качват материали за работа всеки ден във вашите фейсбук групи. материалите и насоките, дадени от учителите са съобразени с ДОС, седмичното разписание и тематичното разпределение за всяка възрастова група. Моля, изпълнявайте ги с Вашите деца, като им оставяте и достатъчно време за игра.
Моля, пазете всички материали от работата с децата/снимки на дейности, рисунки, листи с тестови задачки и др./ които ще трябва да ни предоставите за отчетност когато ДГ отново заработи. Материалите може да предоставите на хартиен носител, или на диск.
За начина на заплащане на таксите срокът и размерът им ще получите съобщение допълнително.
Желая Ви спокойни и ползотворни дни с децата и се пазете!
Я. Иванова- директор

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

К О Н К У Р С
за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

Условия за участие

Проект на договор

Заявление за участие – образец

Декларации – образци