На 1 юни в ДГ „Слънчева дъга“ започва приемът на деца, родени през 2017 г.