Начало   Още   Обществен съвет

Обществен съвет

Уважаеми родители,

на 12.12.2016 г. от 17.30 ч. в салона на ДГ № 16 „Слънчева дъга“ ще се  проведе избор на членовете на Обществения съвет към ДГ № 16 „Слънчева дъга“.

Поканваме Ви да присъствате и участвате в избора.

Закон за предучилищното и училищното образование

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата